BON SPA - BE ONE NEST

  • Địa chỉ: 252 Nguyễn Đình Chiểu, Phường 06, Quận 3 Thành phố Hồ Chí Minh
  • Tel: 028 3636 1515 | Hotline: 096 22 66 668
  • Email: bonspalh@haihung.group
  • Thời gian làm việc: T2 – T7: 9:00 AM – 20:00 PM, Chủ Nhật: 9:00 AM – 19:00 PM
  • Tải ứng dụng: BONSpa